Faktoring

Co to jest faktoring?

Faktoring zapewni Twojej firmie sprawne działanie oraz poprawi płynność finansową przedsiębiorstwa. Nasi eksperci przygotują dla Twojej firmy korzystną ofertę faktoringu. Nie musisz obawiać się już braku środków i opóźnień w płatnościach Twoich klientów. Nie musisz im przypominać o zaległych fakturach, jeśli obawiasz się, że wpłynie to na relacje z kontrahentem. Korzystając z faktoringu masz zapewniony spokój oraz bezpieczeństwo w płynności finansowej Twojej firmy.

Faktoring dla kogo?

Żyjemy w niepewnych czasach. Zdarza się, że pojawiają się zatory płatnicze, ponieważ niektóre firmy przechodzą problemy finansowe. By uchronić się przed negatywnymi skutkami braku zapłaty za należności od Twojego dłużnika, warto rozważyć, skorzystanie z usług faktoringowych. Jeśli prowadzisz firmę, świadczysz usługi, lub sprzedajesz materiały lub towary do innych przedsiębiorców, być może faktoring rozwiąże Twoje problemy i sprawi, że szybko otrzymasz zapłatę za swoją pracę.

Zalety faktoringu

Niewątpliwie pierwszą zaletą faktoringu, która przychodzi Ci na myśl jest poprawa płynności finansowej. Wiąże się z możliwością bezproblemowego, sprawnego pozyskiwania środków, a dzięki temu również możliwości regulowania przez faktoranta zobowiązań wobec innych podmiotów. Kolejną kwestią jest minimum formalności. Faktoring jest formą finansowania podobną do kredytu obrotowego. Jednak w przypadku kredytu wymagana jest zdolność kredytowa, tj. pokrycie finansowania dłużnego np. w majątku dłużnika, czy też inne formy zabezpieczenia. W przypadku faktoringu zaś zdolność kredytowa nie jest kwestią kluczową, do otrzymania wsparcia. Prosty sposób na obieg faktur to kolejny ważny aspekt tej formy finansowania. Nie ma bowiem potrzeb wysyłania faktur pocztą do faktora. W ramach faktoringu dostępny jest określony limit finansowania. Na ogół, jeśli nie zostanie on wykorzystany, faktorant nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Rodzaje faktoringu

Wśród rodzajów faktoringu wyróżnia się:

  • faktoring z regresem (faktoring niepełny) – w tym przypadku ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje po stronie faktoranta (przedsiębiorcy),
  • faktoring bez regresu (pełny) – faktor wraz z prawem do wierzytelności przejmuje także ryzyko niewypłacalności dłużnika,
  • faktoring z gwarancją BGK – faktorant otrzymuje wówczas gwarancję limitu faktoringowego, jako zabezpieczenia limitu faktoringowego, który przeznacza się na bieżące finansowanie działalności gospodarczej,
  • windykacja i zarządzanie należnościami – jak sama nazwa wskazuje polega głownie na świadczeniu tych dwóch usług w celu poprawy płynności finansowej
    faktoring eksportowy – w tym przypadku faktor skupuje od eksportera nieprzeterminowane faktury, następnie oczekuje wpłaty na poczet tychże zobowiązań od kontrahenta w ustalonym terminie płatności, często w ramach tej formy finansowania zawierane jest ubezpieczenie mające zabezpieczyć wpływ środków od dłużnika,
  • faktoring odwrotny (odwrócony) – faktorant, który jest posiadający zobowiązania wobec swych dostawców poprzez zawarcie umowy faktoringowej staje się dłużnikiem faktora,
  • faktoring dla transportu – obejmuje weryfikację międzynarodowych kontrahentów oraz finansowanie faktur,
  • faktoring masowy – polega na finansowaniu dla większych firm (zaliczają się tutaj m. in. hurtownie i firmy spedycyjne), zwykle jest też określony minimalny pułap obrotów rocznych.

Skontaktuj się z nami i ciesz się płynnością finansową!

Kontakt

Współpraca