Ubezpieczenia

Czym są ubezpieczenia?

Ubezpieczenie powinno być priorytetową kwestią dla każdego odpowiedzialnego człowieka. Ważne jest, aby oferta ubezpieczenia była dla nas satysfakcjonująca i nie miała ukrytych kruczków prawych. Odpowiednio dobrana i dobra oferta ubezpieczenia, pozwala na zaoszczędzenie sobie wielu nerwów w razie nieprzewidzianego zdarzenia. Jeśli interesuje Cię ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości, auta lub innego mienia, nasza firma porówna i przedstawi Ci najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę. Odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa, pozwoli Ci cieszyć się bezpieczeństwem Twoim oraz Twoich najbliższych.

Dla kogo są ubezpieczenia?

Ubezpieczenia dzielą się na poszczególne rodzaje. Pełnią również różne funkcje. Podstawową jest funkcja prewencyjna, czyli przeciwdziałająca potencjalnemu zdarzeniu i pomniejszająca jego skutki ekonomiczne. Kolejnym ważnym punktem jest funkcja finansowa, która zakłada gromadzenie środków przez zakłady ubezpieczeń w celu pokrycia kosztów odszkodowania lub ewentualnych strat finansowych. Ważnym elementem jest również ochrona ubezpieczeniowa. Jest to obowiązek wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego, jeśli zajdzie sytuacja, która została objęta umową ubezpieczeniową. Ubezpieczenia są dla wszystkich podmiotów prawnych, w zależności od poszczególnych potrzeb. Mogą dotyczyć osób i ich zdrowia i życia – ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, od wypadków. Są to ubezpieczenia osobowe. Majątkowe natomiast wiążą się z ryzykiem majątkowym, takim jak zagrożenie dotyczące mienia, odpowiedzialność cywilna.

Ubezpieczenia dzielą się również na stopnie ryzyka. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2022 roku, poz. 2283). Wyróżnia się dwa działy. Pierwszy to ubezpieczenia na życie. Drugi, pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe. Działy te podzielone są na grupy. Ubezpieczenia na życie dzielą się na 5 grup. Rodzaj drugi został podzielony na 18 różnych grup.

Zalety ubezpieczeń

 • Niezależnie od rodzaju, ubezpieczenia chronią przed niepożądanym ryzykiem oraz zdarzeniami losowymi.
 • Ubezpieczenia łagodzą skutki nieszczęśliwych zdarzeń dotyczących zarówno zdrowia, jak i majątku.
 • Są zabezpieczeniem finansowym w razie wystąpienia sytuacji, objętej umową ubezpieczeniową.
 • Zapewniają komfort związany z poczuciem bezpieczeństwa finansowego w razie nieoczekiwanych sytuacji.
 • Ubezpieczenia mogą zapewniać ochronę również bliskim osobom ubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń

 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Ubezpieczenia detaliczne
 • Ubezpieczenia osobowe
 • Ubezpieczenia krótkoterminowe i długoterminowe
 • Ubezpieczenia obowiązkowe

Potrzebujesz ubezpieczenia? Oferujemy profesjonalną konsultację.

Pomożemy dobrać odpowiednie ubezpieczenie do Twojej sytuacji.

Kontakt

Współpraca