16 maja 2024r

Mieszkanie Na Start

Mieszkanie na Start założenia: kredyt na pierwsze mieszkanie ,dla singli do 35 roku życia, dla par również niejednopłciowych, oprocentowanie od 1,5% do 0%, na zakup mieszkania na budowę domu. a dokładniej cytując projekt ustawy:

Kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony jako

1) kredyt hipoteczny, w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z

a) budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu

b) nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem

c) realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy

d) nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym:– stanowiących wkład budowlany,– z wykończeniem tego lokalu albo tego domu

2) kredyt konsumencki, w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z pokryciem kosztów

a) partycypacji

b) wkładu mieszkaniowego.

Kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony wyłącznie

1) w walucie polskiej

2) jako kredyt o stałej stopie procentowej, która pozostaje stała co najmniej w okresie pierwszych 60 miesięcy spłaty tego kredytu

3) na okres co najmniej 15 lat

4) ustalając stopę oprocentowania i wysokość prowizji, na warunkach nie gorszych niż warunki, na jakich w ramach oferty kredytowej tego banku.

5) 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych tego kredytu udzielonego jako kredyt hipoteczny;

W przypadku kredytu mieszkaniowego udzielanego jako kredyt konsumencki bank kredytujący udziela tego kredytu:

1) na okres co najmniej 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat;

2) ustalając w umowie zasady spłaty w ratach płatnych co miesiąc od dnia zawarcia umowy tego kredytu;

3) ustalając stopę oprocentowania i wysokość prowizji, na warunkach nie gorszych niż warunki, na jakich w ramach oferty kredytowej tego banku.

Program ma w złażeniu trwać do 31.12.2027 roku.

Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń

Zobacz również